tijd voor vernieuwing

webworxx Yellow Lay-out

Bij webworxx Yellow kan de eigen indentiteit (kleur en logo) worden geïmplementeerd in een standaard design.


De afbeelding hieronder geeft de plaatsen aan waar welke items komen. Hier kan niet van afgeweken worden. Zoals u kunt zien bij onze referenties hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Binnen deze marges is er voldoende ruimte om de huistijl, zoals kleur en logo, op een creatieve manier in te passen.